Muziekkapel Sint-Paulus vzw

Muziekkapel Sint-Paulus vzw werd opgericht op 29 mei 2013 en structureert de muzikale werking van Sint-Paulus.

De vereniging heeft tot doel:

  • de traditie van de orkestmissen, als synergie van woord en muziek binnen de liturgie, in de monumentale Slnt-Pauluskerk in stand houden en verder te ontwikkelen met alle middelen en handelingen, die haar ter beschikking staan;
  • de monumentale Sint-Pauluskerk verder te ontwikkelen als historisch oratoriumcentrum, waarin de muziek opnieuw geplaatst wordt binnen de context, waarin ze ontstond;
  • via alle mogelijke communicatiemedia de luister en de schoonheid van de orkestmissen en oratoria delen met de sociale sector (ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en andere);
  • door het organiseren en ondersteunen van initiatieven, het cultureel leven in Antwerpen en in de Sint- Pauluskerk in het bijzonder bevorderen, dlt met eerbiediging van de specifieke eigenheid van het gebouw;
  • in algemene en concrete zin bijdragen, zowel in het binnen als in het buitenland, tot de verdere uitstraling van het Vlaams cultuurpatrimonium en van dit van Antwerpen en de Sint-Pauluskerk in het bijzonder, dit tot groter besef van het belang van cultuur en kunst in onze samenleving. Ze wil daarbij de rol accentueren, die Vlaanderen, Antwerpen en de Sint-Pauluskerk ín het bijzonder, in het verleden, heden en in de toekomst in deze optiek hebben vervuld en verder zullen waarnemen.

Voorzitter: Paul Bistiaux
Intendant: Wilfried Van den Brande

Raad van Bestuur

Voorzitter: Paul Bistiaux
Secretaris: Herman De Backer
Penningmeester: Leo van Achter

Leden: Pastoor Paul Scheelen, Madeleine Manderyck, Jos Phlippo

< Terug naar Muziek in Sint-Paulus