Welkom

Sinds 2013 is het de uitdrukkelijke wens geweest van Muziekkapel Sint-Paulus vzw om de idee van de orkestmissen in Sint-Paulus met moderne communicatiemiddelen uit te dragen en het draagvlak ervoor nog te vergroten.

Daarbij hebben we steeds het samengaan tussen liturgie en muziek voor ogen gehouden, ervan uitgaand dat het geheel ervan groter is dan de som van haar delen. Beide elementen sporen elkaar aan: het ervaren van doorleefde muziek in de bijzondere ruimte die de Sint-Pauluskerk is, leidt naar een sfeer van transcendentie, naar een au-delà, voorbij aan de hectiek van het leven van alledag. De liturgie geeft de muziek haar context, nodigt haar uit om nog meer in te zetten op de paradox van haar tijdigheid/tijdeloosheid.

Een ruime publieksbelangstelling voor de orkestmissen met de Sint-Paulus Camerata onder leiding van kapelmeester Ivo Venkov, de sterke aanwezigheid van mecenassen en sponsors, de grote gehechtheid van velen aan onze traditie, heeft ons ertoe gebracht om vanaf 2017 een geïntegreerd muzikaal actieplan te ontwikkelen.

We stellen verheugd vast dat kwaliteitsvolle muziek, gedragen door gepassioneerde uitvoerders, veel mensen naar de kerk weet te brengen, die zich vervolgens laten inspireren door een unieke combinatie van liturgie en muziek. Deze idee willen we verder doen groeien, over de grenzen van de orkestmissen heen.

In 2017 zullen er naast de 8 orkestmissen, voorgegaan door Pastoor Paul Scheelen, ook 6 Gregoriaanse missen zijn, 10 koormissen, 4 polyfone missen en 10 solistenmissen.

18 orgelmissen zullen als vanouds door titularis-organist Nicolas De Troyer met de hem eigen muzikaal-avontuurlijke zin ingevuld worden, nu genietend van het reliëf en context van de andere muzikale missen. Voor de Gregoriaanse missen zijn we zeer verheugd dat de Schola Gregoriana Cantabo opnieuw thuiskomt in Sint-Paulus. Ons polyfoon ensemble in residentie, Utopia, scheerde in 2016 hoge toppen met de release van haar eerste CD en enkele prachtige concerten in Sint-Paulus. Zij zullen tekenen voor 4 meerstemmige missen en een Utopia Festivaldag op 24 juni.

In 10 solistenmissen ontmoet u musici die u vermoedelijk reeds meermaals hoorde in Sint-Paulus.

5 instrumentale solisten en 5 vocale solisten zullen ieder afzonderlijk samen met Nicolas De Troyer vooraan bij het altaar musiceren en een misviering opluisteren.

Onze 10 koormissen worden aangestuurd door Erik Demarbaix, koorconsulent bij Koor & Stem en dus bijzonder thuis in het Vlaamse korenlandschap. Uit alle Vlaamse en soms ook internationale windstreken zullen uitstekende amateurkoren het beste van zichzelf geven in Sint-Paulus.

Daarnaast zijn er enkele opmerkelijke concertinitiatieven: de jaarlijkse Nocturne – Sint-Paulusparochie tegen armoede op 26 november, een benefietconcert op 7 mei en het jaarlijkse fundraising concert voor onze sociaal-artistieke werking & livestreaming op 1 oktober.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *